FL-Prefab

”Vi är måna om hög kvalitet till förmånliga priser.”

Holger Frense

Din leverantör med montage av betongstomme

ABT06 – totalentreprenad
Vi ansvarar för projektering, tillverkning, transport och montage.

ABM07 – leverans av betongstomme
Vi ansvarar för tillverkning och leverans i enlighet med LOK.

AB04 – utförande entreprenad
Vi ansvarar för tillverkning, leverans och montage.