Isolerad massivvägg

Väggen används främst som yttervägg och avsedd för beklädnad. Väggen består av en bärande inner skiva med isolering.