RD-platta

Slakarmerad massiv bjälklag. Används som bjälklag och lätta att montera.