Hissgrop

Hissgrop är en grund till ett hisschakt. Hissgropen monteras i tidigt skede tillsammans med att bottenplattan gjuts.

Specifikation på hissgropen på efterfråga.