Plattbärlag

Används som bjälklag och består av en betongskiva med ingjuten underkantsarmering och förberedd för installationer.