L-stöd

Stödmur används med fördel som stöd mot fyllnadsmassor och nivåskillnader i terrängen.