Balk

Slakarmerad och bärande betongelement. Gjuts liggande i form där en sida är mot stål och tre sidor formsatta.