Kontakt

Besöksadress

Industrigatan 12
69432 Hallsberg

Postadress

Svista 3B
633 62 Eskilstuna

Telefon

Växel: 010-209 64 91
Huvudväxel:

016-2007616


Företags- och projektledning


Holger Frense

Projektledare

016 400 15 31

holger@fl-bygg.com


Raymond Thoren

Fabrikschef

070 744 25 36

raymond@fl-prefab.com

Morgan Karlsson

Kvalitetsansvarig/Bitr. Platschef

070 744 98 74

morgan@fl-prefab.com

Patrik Larsson

Planering/logistik

070 744 26 56

patrik@fl-prefab.com

Pontus Lodsjö

Planering/logistik

070 744 3147

pontus@fl-prefab.com

070 744

@fl-prefab.com


Krister Johansson

Försteman

070 744 0359

krister@fl-prefab.se

Maung Zaw Myo Hlaing

Försteman

070 744 5896

zaw@fl-prefab.se


Arbetsledare bygg och stommontage


Jesper Hagberg

Bitr. Platschef

070 744 3915

jesper@fl-bygg.com

Jonas Mann

Arbetsledare

070 744 5083

jonas@fl-bygg.com

Viktor Söderback

Arbetsledare

070 744 3142

viktor@fl-bygg.com

Arbetsledare

070 744

@fl-bygg.com

070 744

@fl-bygg.com

Arbetsledare

070 744

@fl-bygg.com


FL Bygg


Holger Frense

VD

016 400 15 31

holger@fl-bygg.com

Marko Mijatovic

Projektledning

070744 3623

marko@fl-bygg.com

Alfred Leward

Entreprenadingenjör

070 744 3891

alfred@fl-bygg.com

Kenneth Gustavsson

Arbetschef Bygg

070 744 39 14

kenneth@fl-bygg.com

Ayhan Kamil

Bitr. Projektledare

070 744 2538

ayhan@fl-bygg.com

Kristoffer Larsson

Projektledning

070 744 3957

kristoffer@fl-bygg.com


Administration och ekonomi


Cassandra Karnhag

Redovisning/stf. Kontorschef

016-200 76 16

cassandra@fl-bygg.com

Tom Karlsson

Redovisning/Admin

016-200 76 16

tom@fl-bygg.com


Förfrågningar


FL Prefab

Projektledare

070 744 25 38

holger@fl-bygg.com

Bygg/Montage

Projektledare

016 200 76 16

info@fl-bygg.com