Sandwichvägg

Väggen används främst som yttervägg och består av två betongskivor. Bärande inner skiva samt ytterskiva med mellanliggande isolering.